Ruszyła kampania społeczna MRPiPS

środa, 26, październik 2016

Bardzo cieszymy się, że MRPiPS podjęło temat alimentów. Potrzebujemy zarówno działań w obszarze legislacji i egzekwowania prawa, jak i zmiany postaw. Już od dziś pod hasłem "Odpowiedzialny rodzic płaci" ruszyła kampania społeczna Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Jako Stowarzyszenie, od samego

początku uważaliśmy, że kampania społeczna to jedno z najważniejszych działań jakie państwo powinno podjąć, by poprawić postrzeganie alimentów, jako świadczenia związanego z dobrem dziecka. W grudniu ubiegłego roku złożyłyśmy na ręce Pani Minister Elżbiety Rafalskiej ponad 10 tysięcy podpisów pod petycją między innymi o przeprowadzenie takiej kampanii. Uważamy, że świadomość społeczna dotycząca przyzwolenia na niepłacenie alimentów jest w Polsce bardzo niepokojąca. Nagłośnienie problemu, dostrzeżenie go przez rządzących a przede wszystkim podjęcie działań w szerokim zakresie napawa nas, samodzielnych rodziców, nadzieją, że małymi kroczkami uda się zmienić zarówno procedury prawne jak i społeczne przyzwolenie na niepłacenie alimentów. 

Szkoda jednak, że materiały w kampanii nie były konsultowane ze Stowarzyszeniem na etapie realizacji projektu, bo jako ekspertki w tym obszarze miałybyśmy na pewno kilka uwag. 

Zobacz film - Odpowiedzialny Rodzic Płaci