Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Jak płaca minimalna wpływa na świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego

czwartek, 15, wrzesień 2016 Drukuj E-mail

Kryterium dochodowe. Wielu z nas - samodzielnych rodziców je przekracza, bo nie trudno je przekroczyć. W zwiazku z podpisanym przez Panią Premier Beatę Szydło rozporządzeniem Rady

Ministrów w sprawie kwoty minimalnego wynagrodzenia od dnia 01 stycznia 2017 r. jeszcze mniej rodziców będzie mogło liczyć na wsparcie Państwa w samodzielnym rodzicielstwie...

Magiczny próg uprawniający do pobierania świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego to kwota 725,00 złotych.

Próg ten nie był zmieniony od dziesięciu lat...!
Podpisane rozporządzenie spowoduje, że rodzice zarabiający od przyszłego roku najniższą krajową zostaną wykluczeni z programu Funduszu Alimentacyjnego. Ich dochody przy wychowywaniu jednego dziecka przekroczą magiczny próg 725,00 zł o kwotę 4,74 zł.

Po raz kolejny zapomniano o Dzieciach nie otrzymujących zasądzonych alimentów.
Kto i kiedy zajmie się sprawą miliona młodych Polaków?

Współpraca