Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Zza krat trudniej ściągnąć alimenty

czwartek, 01, wrzesień 2016 Super User

Kolejne wspólne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara oraz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, które skierowane jest do Ministra Sprawiedliwości. Osoby skazane za uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego zamiast kary pozbawienia wolności odbywały by karę w Systemie Dozoru Elektronicznego.

 

 

"W opinii Ombudsmanów, niewielka zmiana obecnie obowiązujących uregulowań prawnych nie wpłynie negatywnie na spójność systemu prawa karnego materialnego, a pozwoli na realną możliwość przeprowadzenia egzekucji alimentów przez komorników, gdyż osoba odbywająca karę w SDE może faktycznie wykonywać pracę odpłatną, a system pozwala monitorować czy skazany jest w pracy.

 

- Umieszczenie w jednostce penitencjarnej osoby skazanej wyłacznie za niepłacenie alimentów nie sprezyja spłacaniu zobowiązań na rzecz własnych dzieci, a dodatkowo obciąża kosztami utrzymania więżnia Skarb Państwa. Miesięczne odbywanie kary w SDE jest nieporównywalnie tańsze niż pobyt skazanego w zakładzie karnym - piszą Rzecznicy we wspólnym wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry."

Przeczytaj artykuł

Współpraca