Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Kampania społeczna MRPiPS - Za dziecko odpowiadaja OBOJE rodzice

środa, 13, lipiec 2016 Katarzyna Tatar

family 1466262 640Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rodziny zapowiedziało przeprowadzenie kampanii społecznej, która ma zachęcić do płacenia alimentów. Kampania pod hasłem "Za dziecko odpowiadają oboje rodzice” będzie prowadzona z partnerami społecznymi, w tym ze Stowarzyszeniem „Dla Naszych Dzieci".

 

Taka kampania jest jednym z podstawowych celów naszego Stowarzyszenia oraz jednym z postulatów Zespołu ds. Alimentów, który stworzyli Rzecznicy: Praw Obywatelskich i Praw Dziecka za naszą przyczyną.

Ministerstwo Pracy poinformowałq także, że "zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jeśli człowiek nie płaci alimentów, bo nie ma pracy, wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien go zobowiązać do zarejestrowania się w urzędzie pracy." Niestety my rodzice niealimentowanych dzieci wiemy że organy te, a także komornicy i policja nie mogą bardzo często usalić adresu zamieszknia dłuzników, więc tym bardziej zobowiązać ich do rejestracji w Urzędzie Pracy.  "Generalnie – zdaniem ministerstwa - w takim przypadku do dyspozycji dłużnika alimentacyjnego jest sporo narzędzi pozwalających na zdobycie nowych kompetencji i znalezienie pracy." W praktyce dłużnicy alimentacyjnie jak wiemy z nich jednak nie korzystają, bo prace mają, ale w "szarej strefie".

Ministerstwo Pracy rozważa jednak – ze względu na bardzo trudną sytuację dzieci - wprowadzenie grupy dłużników alimentacyjnych do art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w którym zostały określone grupy bezrobotnych, którym przysługuje pierwszeństwo w dostępnie do programów specjalnych.

We współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości analizowane są podbno także możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących skuteczniejszej egzekucji alimentów.

Nie musimy chyba wspominać jak bardzo cieszy Nas deklaracja Pani Minister i podjęcie się przez nią tak ważnego przedsięwzięcia o skali krajowej, jakim jest kampania społeczna. Kampania społeczna to bardzo ważna inicjatywa, aby zmienić myślenie Polaków na temat alimentów. Skala problemu jest bowiem ogromna. Oboje rodzice mają obowiązek łożyć na swoje dziecko i są za nie odpowiedzialni i nikt nie powinien ułatwiać im unikania tej odpowiedzialności.

Ministerstwo Rodziny o kampanii informacyjnej w sprawie alimentów

Współpraca