Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Posiedzenie Zespołu ds Alimentów

wtorek, 28, czerwiec 2016 Katarzyna Tatar

Trzecie Posiedzenie Zespołu ds Alimentów

W dniu 28 czerwca 2016 r. odbyło się trzecie posiedzenie Zespołu Ekspertów ds Alimentów. Spotkanie, krótkimi wystąpieniami otworzyli Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka i dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznicy podkreślili, że zjawisko niealimentacji godzi przede wszystkim w dobro dziecka. Uczestnicy podkreślili, że siłami urzędów oraz przy wsparciu ekspertów spróbują wypracować mechanizmy systemowe pozwalające na poprawę sytuacji w zakresie alimentacji dzieci." Panowie Komornicy Rafał Łyszczek i Robert Damski, przedstawili założenia Rejestru Uproczywych Dłużników Alimentacyjnych (RUDA) oraz wykorzystania Systemu Dozoru Elektronicznego jako kary przewidzianej za przestępstwo uporczywej niealimentacji (art. 206 KK). Wiceprezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Pan Mariusz Hildebrand, przedstawił pomysły związane z wpisaniem dłużników do kolejnej bazy danych. Monika Kaczmarek-Śliwińska zreferowała spotkanie na temat kampanii społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w którym brała udział 25 maja 2016 r. wraz z przedstawicielkami naszego Stowarzyszenia Iwoną Janeczek i Katarzyną Stadnik.

Więcej na temat trzeciego posiedzenia Zespołu ds Alimentów oraz podjętych już działań przeczytacie na stronach Rzecznika Praw Dziecka oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Współpraca