Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Okulary Równości przyznane!

czwartek, 07, kwiecień 2016 Katarzyna Tatar

okulary równościStowarzyszenie Dla Naszych Dzieci otrzymało nagrodę Fundacji im. Izabeli Jarugi- Nowackiej Okulary  Równości w kategorii  sprawiedliwość społeczna i zwalczanie ubóstwa. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Kapitule za docenienie naszej pracy.

 

Dziękujemy naszym czlonkiniom za ich codzienną pracę i starania na rzecz poprawy sytuacji Dzieci i samodzielnych rodziców. Dziękujemy wszystkim członkom honorowym za ich wsparcie i pomoc.  Dziękujemy również naszym Dzieciom i najbliższym, którzy wspierają nas na co dzień.

 

okulary równości 1okulary równości 2
okulary równości 3

Uznając, że niepłacenie alimentów jest jednym z najohydniejszych czynów niszczących życie wielu polskich rodzin, Kapituła przyznała  „Skierowanie do okulisty 2016” symbolicznemu „Dłużnikowi Alimentacyjnemu”.  Tym wszystkim, którzy powodowani egoizmem i bezwzględnością, uchylając się od płacenia alimentów, stosują przemoc ekonomiczną wobec swoich najbliższych. Kapituła solidaryzując się z kobietami i mężczyznami walczącymi z przemocą ekonomiczną, której dopuszczają się przede wszystkim niepłacący alimentów mężczyźni wobec kobiet i dzieci, uznaje także, że pierwszym i koniecznym warunkiem uporania się z tym zjawiskiem niszczącym rodziny i krzywdzącym najsłabszych jest zerwanie ze społecznym przyzwoleniem na niepłacenie alimentów.  Kapituła podkreśla, że nie ma żadnego wytłumaczenia ani usprawiedliwienia dla uchylających się od obowiązku alimentacyjnego i zachęca wszystkich do potępiania dłużników alimentacyjnych, jako sprawców przemocy w rodzinie. „Skierowanie do okulisty” Kapituła przyznaje także rządzącym Polską za brak stanowczych działań w rozwiązywaniu problemu niepłacenia alimentów. Brak stanowczego ścigania dłużników alimentacyjnych i systemowego oraz skutecznego wsparcia dla kobiet i dzieci pozbawionych podstawowych środków do życia Kapituła uważa za niewywiązywanie się władz państwa z obowiązków wobec społeczeństwa.

RECEPTA SKIEROWANIE DO OKULISTY 

ŚWIADCZENIODAWCA: Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej; KAPITUŁA „OKULARY RÓWNOŚCI”

PACJENT: Dłużnik alimentacyjny. Bez względu na to kim jest i jakie funkcje zawodowe albo społeczne sprawuje.

ROZPOZNANIE: • Niedostrzeganie oczywistych powiązań pomiędzy spłodzeniem dziecka, a koniecznością zaspokajania jego potrzeb emocjonalnych i materialnych. Tchórzliwość, bezwzględność i egoizm wyrażające się uchylaniem od ponoszenia kosztów wychowania i edukacji własnych dzieci. • Powikłania: unikanie rodzicielskiej odpowiedzialności i posługiwanie się przemocą ekonomiczną wobec kobiety, na którą dłużnik stosujący przemoc przerzuca całkowitą odpowiedzialność za wspólne dzieci. • Rokowania: marne życie w zakłamaniu oraz powolny i nieunikniony zanik szacunku dla samego siebie. ODPŁATNOŚĆ nieodpłatne ZALECENIA: Bezwzględny nakaz zmiany postępowania, rozpoczęcie natychmiast spłacania długu alimentacyjnego.

DATA WYSTAWIENIA: 18.02.2016r                                                    WYSTAWIŁ: Kapituła „Okulary równości” DATA REALIZACJI: do czasu zrealizowania zaleceń

skierowanie do okulisty

Po Gali byłyśmy gośćmi audycji w Radiu Talk FM Salon - Szczerotok (Tomasz Raczek).

Współpraca