Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Pierwsze posiedzenie Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów

wtorek, 09, luty 2016 Katarzyna Tatar

PraceZespołuEkspertów logoDziś w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawicielki Stowarzyszenia "Dla Naszych Dzieci", K.Stadnik i I. Janeczek brały udział w pierwszym posiedzeniu Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów. Zespół ten powstał w wyniku działań naszego Stowarzyszenia z inicjatywy RPO i RPD. 

 

 

W pracach zespołu wzięli udział adwokaci, sędziowie, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan, członkowie honorowi Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci” Dr Elżbieta Korolczuk i Komornik Robert Damski, przedstawiciel Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych”, a także przedstawiciele świata nauki i środowiska penitencjarnego. Dyskutowano o możliwych rozwiązaniach mających doprowadzić do poprawy sytuacji dzieci nieotrzymujących alimentów, między innymi o:

- podniesieniu bądź zniesieniu progu dochodowego, od którego zależy przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego;

- zwiększeniu ściągalności należnych alimentów;

- ewentualnej potrzebie nowelizacji art. 209 k.k.

- potrzebie przeprowadzenia kampani społecznej, także skierowanej do rodziców dłużników mającej uśwaidomić im, że to dziecko jest ofiarą niepłacenia przez nich alimentów. 

 

 

 

Współpraca