Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Akcja "Odzyskuj alimenty" Big Info Monitor

czwartek, 01, styczeń 2015 Katarzyna Tatar

biginfoodzyskuj

Przyłącz się do Akcji Big Info Monitor "Odzyskuj alimenty" . Akcja skierowana jest do osób fizycznych samotnie wychowujących dzieci posiadających wyrok sądowy, orzekający o prawie do alimentów. Często egzekucja komornicza nie jest wystarczającą motywacją do spłacenia zaległych świadczeń. Często osoby zobowiązane do płacenia alimentów uchylają się od tego obowiązku i wykorzystują wszystkie możliwe metody, aby nie płacić, mimo że ich sytuacja materialna pozwala regulować te zobowiązania. Obecnie możesz wpisać dłużnika do rejestru za 1 zł

   

Takie osoby często ukrywają swoje dochody oraz majątek. Również polskie prawo nie dostarcza wielu argumentów, które skutecznie motywowałyby do regulowania tego rodzaju zaległości. Bezkarność osób, które nie wywiązują się z ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego stanowi poważny problem i w konsekwencji prowadzi do znacznego obciążenia budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządowych. Jednak to nie państwo i samorządy są najbardziej poszkodowane w tej sytuacji. Luki w polskim prawie najbardziej odbijają się na dzieciach, które nie otrzymują należnych im świadczeń. 

Współpraca