Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła Rządowy projekt "Pakiet alimentacyjny"

środa, 05, grudzień 2018 Super User

W dniu 04.12.2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Sejmowej Rodziny i Polityki Społecznej, na której procedowany był rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu podniesienia skuteczności egzekucji alimentów. Przedstawicielki Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych “Dla Naszych Dzieci”

uczestniczyły w obradach w imieniu samodzielnych rodziców i ich dzieci, aby wyrazić swoje zdanie na temat jednej z propozycji zawartej w tak zwanym pakiecie alimentacyjnym, dotyczącej podniesienia  wysokości progu uprawniającego do świadczenia ZWROTNEGO z Funduszu Alimentacyjnego o 75 zł po 11 latach od jego ustanowienia. W 2007 roku ten próg stanowił 103% najniższego wynagrodzenia netto w Polsce. Dzisiaj ..... stanowi zaledwie 47,5%.

MY, samodzielni rodzice i nasze popieramy większość propozycji przedstawionych w dyskutowanym na obradach Komisji Rządowym projekcie. Popieramy je, bo wierzymy, że po ich wprowadzeniu jest realna szansa na poprawę sytuacji ekonomicznej, a tym samym wyrównanie szans rozwoju dzieci z rodzin niepełnych, gdzie jeden z rodziców uchyla się od obowiązku alimentacyjnego. Jesteśmy ogromnie wdzięczne Posłankom Magdalenie Kochan oraz Kornelii Wróblewskiej za zgłoszone poprawki. Pierwsza z nich wniosła, aby kryterium zostało podniesione do wysokości 100% najniższego wynagrodzenia, natomiast druga, aby kryterium wzrosło przynajmniej do 1000 zł na osobę w rodzinie. Niestety, mimo starań Nas wszystkich, poprawki nie zostały przyjęte. Posłowie PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI jednogłośnie je odrzucili,  zabierając tym samym tysiącom dzieci w Polsce szansę na szczęśliwe i godne dzieciństwo. Propozycja dotycząca  "myślenia w 2020 roku" Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej nad następnymi zmianami kryterium jest kolejnym policzkiem wymierzonym samodzielnym rodzicom i ich dzieciom!

Ministerstwo RODZINY Pracy i Polityki Społecznej milczy na temat 52 tysięcy osób uprawnionych do alimentów dzieci, które w wyniku niskiego progu przestały mieć możliwość korzystania z pomocy Funduszu Alimentacyjnego w latach od 2015 do 2017. Milczy i nie dba o milion dzieci! Przecież to nie są czynni wyborcy! Ale te dzieci mają rodziców, dziadków, ciocie. Część z nich zaraz osiągnie pełnoletniość. To grupa stanowiąca około trzech milionów wyborców i wyborczyń!!! I nie zapomnimy, jak po raz kolejny zostali potraktowani samodzielni rodzice! Będziemy o tym pamiętać przy urnach wyborczych!

Posłowie i Posłanki głosujący przeciwko tej poprawce zasłaniają się kosztami jakie wygeneruje Fundusz Alimentacyjny. A przecież te koszty spadają przy odpowiednim poziomie ściągalności, którego wzrostem chwali się Ministerstwo Rodziny i Ministerstwo Sprawiedliwości. Posłanki i Posłowie PiS nie wierzą w swój własny sukces, którym karmią Polaków! Ściągalność alimentów już wzrosła, a przy wprowadzeniu kolejnych zmian poszybuje do standardów niemalże duńskich! Tak mówią rządzący, ale tylko w przekazie propagandowym, bo w Sejmie pytają o koszty!  

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY NIE JEST ZASIŁKIEM! Zasiłkiem jest 500+, którego koszty to 24 miliardy złotych rocznie!

Skandaliczne działania legislacyjne na posiedzeniu Komisji

Posiedzenie rozpoczęła przewodniczącą i czytając punkt po punkcie głosowano wprowadzanie poszczególnych poprawek. Dało się odczuć, że nowelizacja ta pisana była na kolanie, popełniane były szkolne błędy (omyłki redakcyjne, nawet nie błędy legislacyjne). Ciekawostką było i ogromnym zaskoczeniem, że poprzez tą ustawę PIS wprowadził nowelizację do Ustawy o karcie dużej rodziny. Okazało się (jak to Pan Minister Szwed stwierdził) poprzez pomyłkę i przypadek usunęli ostatnio zapis, że osoby niepełnosprawne po 18 roku życia będą mogły korzystać z tej karty. Ot takie gapiostwo, które po prostu naprawi się tą nowelizacją dodając kolejny artykuł 7a.

Kolejną ciekawostką było odkrycie przez Komisję, że proponowana nowelizacja ma zapisy niekonstytucyjne tzn. powołuje się na ustawę, której jeszcze nie ma, czyli na ustawę “O rejestrze dłużników”! Tej ustawy nie podpisał jeszcze prezydent. Oczywiście wprowadzono poprawkę omijającą powyższą ustawę o rejestrze. W końcu dotarliśmy do głosowania punktu dotyczącego kryterium dochodowego do FA. Głos zabrała przedstawicielka dzieci niepełnosprawnych zwracając uwagę na sytuację dzieci z lekkim poziomem niepełnosprawności i na to, że w zasadzie wszędzie są one pomijane, ale przewodniczącą odebrała jej głos. Głos zabrały przedstawicielki Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych “Dla Naszych Dzieci”. Przewodnicząca próbowała je zagłuszyć uznając, że mówią za dużo? Nie w temacie?. W naszym odczuciu Komisja oraz obecni posłowie PIS mocno się spieszyli i jakiekolwiek dyskusje krytykujące pakiet, były nie wskazane.

Większością głosów przegłosowali propozycje zgłoszone przez posłów PiS i cały rządowy projekt.

Współpraca