Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

"Pakiet alimentacyjny" - co zawiera propozycja MRPiPS

wtorek, 29, maj 2018 Super User

W dniu 21 maja 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło propozycję wprowadzenia szeregu zmian w zakresie problemu niealimentacji. Na tak zwany "Pakiet alimentacyjny"

składały by się np.:

* kary dla pracodawców, którzy kryją alimenciarzy;
* lepszy przepływ informacji pomiędzy Komornikiem, ZUS, PIP;
* nacisk na aktywizację zawodową alimenciarzy;
* egzekucja alimentów z diet dotyczących podróży służbowych;
* podniesienie po 11 latach progu dochodowego uprawniającego do FA o 75,00zł;

O propozycjach poinformowała Pani Minister Elżbieta Rafalska oraz Pan Minister Bartosz Marczuk na konferencji prasowej, którą możesz obejrzeć TUTAJ

Prawie wszystkie proponowane rozwiązania problemu niealimentacji uważamy za możliwe do wdrożenia i sądzimy, że realnie mogą przyczynić się do poprawy ściągalności alimentów. Dziękujemy również Ministerstwu za skorzystanie z przedstawionych przez Nas pomysłów, wypracowanych w trakcie zebrań Zespołu ekspertów ds. alimentów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz Rzeczniku Praw Dziecka. Jednak nie możemy pozostawić bez reakcji propozycji podniesienia progu dochodowego do Funduszu Alimentacyjnego po jedenastu latach jedynie o 75,00 zł.

Z naszych szacunków wynika, że w Polsce ponad MILION dzieci nie otrzymuje alimentów zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu. W kancelariach komorniczych prowadzonych jest około 600 tyś. spraw dotyczących egzekucji alimentów i z roku na rok ich ilość nie maleje. Wsparciem dla samodzielnych rodziców miał być Fundusz Alimentacyjny, który w przypadku bezskutecznej egzekucji powinien wypłacać dzieciom świadczenie alimentacyjne. Z niezrozumiałych dla samodzielnych rodziców powodów uzależniono te wypłaty od spełnienia kryterium dochodowego pomimo, iż świadczenie alimentacyjne wypłacane przez Fundusz Alimentacyjny nie jest bezzwrotną zapomogą lub zasiłkiem, a jedynie rodzajem kredytu udzielonego dłużnikowi alimentacyjnemu.

Po wprowadzonej w zeszłym roku zmianie art. 209 Kodeksu Karnego, ogłoszono wzrost ściągalności zadłużenia względem Funduszu Alimentacyjnego o 100%. Zgodnie z art. 14 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może podwyższać wysokość progu dochodowego, kierując się wysokością wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych. W związku z powyższym oraz faktem, iż kwota uprawniająca do korzystania ze świadczeń wypłacanych przez Fundusz Alimentacyjny przez 11 lat nie została podniesiona ani razu, zmiana polegająca na podniesieniu progu o 75,00 zł (z obecnych 725,00 zł do kwoty 800,00 zł) w rzeczywistości jest działaniem dalece niewystarczającym, nie spełnia bowiem kryterium realnej poprawy sytuacji miliona polskich dzieci i ich samodzielnych rodziców.

Przy obecnym progu 725 zł na osobę w rodzinie, wraz ze stale wzrastająca kwotą minimalnego wynagrodzenia wszyscy pracujący na pełny etat rodzice z jednym dzieckiem już w następnym okresie rozliczeniowym, czyli od 1 października 2018 r nie spełnią kryterium dochodowego. Dochód osiągnięty w 2017 r czyli minimum 1459,48 zł wykluczy te rodziny z pomocy, gdyż przekraczają “magiczny próg”o 9,00 zł.  Proponowana zmiana ma zostać wprowadzona od 1 października 2019 r co spowoduje, że omawiana grupa rodzin jedynie na chwilę znajdzie się ponownie w kręgu osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. W związku z planowaną na 2019 r. podwyżką minimalnego wynagrodzenia, te rodziny przekroczą próg dochodowy i po raz kolejny zostaną pozostawione samym sobie, doświadczając przemocy ekonomicznej zarówno ze strony drugiego rodzica dziecka, jak i Państwa Polskiego.

Współpraca