Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

IX posiedzenie Zespołu ds. Alimentów

czwartek, 11, styczeń 2018 Super User

W dniu 9. stycznia 2018 r. odbyło się kolejne, dziewiąte już, Posiedzenie Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów. Zespół ten został powołany przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz

Rzecznika Praw Dziecka w 2016 roku. Przedstawicielki Stowarzyszenia "Dla Naszych Dzieci" Katarzyna Stadnik oraz Justyna Żukowska-Gołębiewska aktywnie uczestniczyły także i w tym spotkaniu.  Dyskutowaliśmy między innymi na tematy takie jak:

  • Jak zwiększyć ściągalność alimentów?
  • Czy nowelizacja art. 209 kodeksu karnego (przestępstwo niealimentacji), która weszła w życie 31 maja 2017 r., wpłynęła na ściągalność alimentów i przyczyniła się do zmiany postaw społecznych?
  • Jakie rozwiązania dotyczące egzekucji zadłużenia alimentacyjnego stosowane w innych państwach moglibyśmy wykorzystać w Polsce?

Z dokładną relacją z pierwszego w tym roku spotkania możecie zapoznać się TUTAJ

Współpraca