Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Skutki zmian w art. 209 KK

czwartek, 12, październik 2017 Drukuj

 Z dniem 31 maja 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy Kodeksu karnego, w tym art. 209. Przedstawiamy Wam dane, jakie otrzymaliśmy do tej pory z Komend Wojewódzkich Policji. Czekamy

na resztę województw, ale już na tym etapie można zauważyć, że zwiększyła się ilość wszczętych postępowań z podanych Komend o około 35%.
Wydaje się, że art. 209kk zaczyna działać!
Z informacji pozyskanych od Was wiemy o przypadkach, gdzie rodzice nagle spłacają zaległości lub zaczynają regulować alimenty na bieżąco. 
Bardzo nas cieszy, że efekt pracy Stowarzyszenia "Dla Naszych Dzieci" nad zmianami w polskim prawie zaczyna być widoczny. 
Sytuacja każdego dziecka spoza kryterium jest dla nas priorytetowa. Mamy nadzieję, że sytuacja wszystkich tych dzieci niebawem ulegnie zmianie. 
Pamiętajcie o tym, że wysokość progu uprawniającego do Funduszu Alimentacyjnego zależna jest właśnie od ściągalności długu alimentacyjnego. Im więcej spraw zostanie zgłoszonych oraz im więcej zaległych alimentów uda się wyegzekwować, tym większe szanse na zwiększenie progu do FA.

Współpraca