Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

VIII posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Alimentów

wtorek, 26, wrzesień 2017 Super User

W dniu 25 września 2017 r. odbyło się kolejne, ósme już, Posiedzenie Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów. Zespół ten został powołany przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka w ubiegłym roku.

Jako członkowie Zespołu, Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci" aktywnie uczestniczyło także i w tym spotkaniu.  Dyskutowaliśmy między innymi na tematy takie jak:

  • wprowadzenie tabel alimentacyjnych ze szczególnym akcentem na ustanowienie alimentów minimalnych. Rozwiązanie to zaproponował Robert Damski, określając je terminem alimenty 500+ (w jego propozycji alimenty najniższe miałyby wynosić min 500 zł). Nasza członkini Justyna Żukowska-Gołębiewska słusznie zwróciła uwagę, że określenie minimalnych alimentów powinno być procentowe w stosunku do płacy minimalnej, co w przyszłości pozwoli uniknąć problemów z jej waloryzacją
  • podniesienie skuteczności egzekucji poprzez programy reedukacyjne dla dłużników alimentacyjnych
  • akcja naszego Stowarzyszenia mającą na celu sprawdzenie skuteczności egzekucji po nowelizacji art 209 Kodeksu karnego
  • działania Zespołu w kierunku zwiększenia progu dochodowego do Funduszu Alimentacyjnego
  • mediacja, jako narzędzie w rozwiązywaniu konfliktów miedzy wierzycielami a dłużnikami oraz jej ograniczenia w sytuacji przemocy
  • wpływ postaw rodzicielskich i więzi emocjonalnych miedzy dłużnikami alimentacyjnymi a ich dziećmi, które mają wpływ na płacenie lub nie alimentów (Agata Chełstowska i Justyna Żukowska-Gołębiewska)

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Rzecznika Praw Obywatelskich:

VIII posiedzenie Zespołu ds. Alimentów

 

 

 

Współpraca