Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Postawy Polaków wobec niepłacenia alimentów - raport

wtorek, 06, czerwiec 2017

Przedstawiamy Raport z sondażu CATIBUS sporządzony dla Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. oraz Krajowej Rady Komorniczej. Badanie zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka. W opracowaniu znaleźć można wnikliwą analizę problemu jakim jest w Polsce niealimentacja. Twórcy Raportu

próbują uzyskać odpowiedzi na pytania takie jak:

Czy istnieje społeczne przyzwolenie na niepłacenie alimentów?

Dlaczego dłużnicy alimentacyjni nie płacą?

Jak Polacy oceniają niepłacących alimentów?

Jakie Polacy mają poglądy na niepłacenie alimentów?

Co może zrobić rodzic nieotrzymujący alimentów na rzecz swojego dziecka?

Jak usprawnić system wypłat z Funduszu Alimentacyjnego?

Raport zakończony jest podsumowaniem działań mających na celu poniesienie skuteczności egzekucji alimentów, które popiera większość ankietowanych:

·         obligatoryjne wpisywanie dłużników alimentacyjnych do rejestrów Biur Informacji Gospodarczej oraz zakaz świadczenia im wybranych usług.

·         automatyczne i natychmiastowe informowanie komorników sądowych o majątku dłużników przez ZUS i Urzędy Skarbowe

·         wprowadzenie uciążliwych kar dla dłużników i pracodawców oraz częstsze stosowanie bransoletek elektronicznych.

·         prowadzenie działań prewencyjnych – budujących relację rodziców z dziećmi oraz aktywizujących dłużników na rynku pracy.

 

Z pełnym Raportem zapoznasz się TUTAJ

Współpraca