Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Zmiany w Ustawie Kodeks Karny przyjęte przez Senat RP bez poprawek

piątek, 21, kwiecień 2017

W dniu dzisiejszym tj. 21.04.2017 r. Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjął bez poprawek Ustawę o zmianie Ustawy Kodeks Karny oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 

Przypominamy - główną zmianą przewidzianą w ustawie jest wprowadzenie obiektywnego kryterium równowartości trzech świadczeń okresowych, których nieuiszczenie będzie skutkować odpowiedzialnością karną dłużnika. Dziś Kodeks karny mówi jedynie ogólnie o „uporczywym uchylaniu się” od alimentacyjnego obowiązku - pozwala to w wielu przypadkach np. na wpłacanie co jakiś czas małych kwot (10, 50, 200 zł etc.), by w świetle prawa uniknąć odpowiedzialności.

Nowe rozwiązania w skrócie

  • Ustawa przewiduje, że osoba, której dług alimentacyjny stanowi równowartość co najmniej trzech należnych świadczeń okresowych (najczęściej miesięcznych), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Dziś Kodeks karny mówi jedynie ogólnie o „uporczywym uchylaniu się” od alimentacyjnego obowiązku. W wielu przypadkach pozwala to na omijanie przepisów. Wystarczy raz na jakiś czas przekazać na dziecko niewielką sumę (np. 10 zł), by w świetle prawa uniknąć odpowiedzialności. Wprowadzenie obiektywnego kryterium równowartości trzech świadczeń okresowych pozwoli zapobiec dowolności interpretacji, na czym polega „uporczywość” w uchylaniu się od alimentów.
  • Dłużnicy alimentacyjny będą mieli możliwość uniknięcia kary, jeśli dobrowolnie wyrównają zaległości przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.
  • Skazani na karę pozbawienia wolności nie muszą odbywać kary w więzieniu. Mogą podlegać dozorowi elektronicznemu i normalnie pracować. Ministerstwo Sprawiedliwości wdraża program pracy więźniów, a przepisy Kodeksu karnego wykonawczego już nakazują w pierwszej kolejności kierować do pracy skazanych z obowiązkiem alimentacyjnym.
  • Wyższa kara (grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch) grozić ma tym, którzy nie płacąc alimentów, narażają osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Chodzi o sytuację, gdy np. na skutek uchylania się jednego rodzica od obowiązku alimentacyjnego, drugi rodzic nie jest w stanie kupić dziecku jedzenia, ubrań, zapewnić kształcenia czy leczenia na chorobę przewlekłą.

Czekamy teraz na podpis Pana Prezydenta Andrzeja Dudy!

 

Aby zapoznać się jak przebiegały dzisiejsze prace Senatu kliknij w link poniżej

Link do archiwum obrad senatu - przyjęcie poprawek do Kodeksu Karnego Art. 209

Współpraca