Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Sejm przyjął ustawę o skutecznym egzekwowaniu alimentów

sobota, 25, marzec 2017
W dniu 24 marca 2017 r. sejm jednogłośnie przyjął ustawę o skutecznym egzekwowaniu alimentów. Główną zmianą przewidzianą w ustawie jest wprowadzenie obiektywnego kryterium równowartości trzech świadczeń okresowych, których nieuiszczenie będzie skutkować odpowiedzialnością karną dłużnika. Dziś Kodeks karny mówi jedynie ogólnie o „uporczywym uchylaniu się” od alimentacyjnego obowiązku - pozwala to w wielu przypadkach np. na wpłacanie co jakiś czas małych kwot (10, 50, 200 zł etc.), by w świetle prawa uniknąć odpowiedzialności. To się zmieni. Projekt zakłada jednocześnie możliwość uniknięcia kary przy dobrowolnym wyrównaniu zaległości.
Jak podkreśla Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro: "To nie kara jest celem, celem jest to, aby dziecko miało utrzymanie i było wspierane przez rodziców." Dlatego Ministerstwo proponuje rozwiązanie nadzwyczajne – gwarancję dla rodzica, że nie będzie podlegał żadnym sankcjom karnym, jeżeli wezwany przez prokuratora, pouczony o konsekwencjach niewywiązywania się z obowiązków alimentacyjnych, zdecyduje się w całości uiścić kwotę zaległości. Wówczas odpowiedzialności karnej podlegać nie będzie. Minister Sprawiedliwości podkreśla przy tym, że nowe przepisy nie uderzą w tych, którzy nie płacą alimentów ponieważ sami są w prawdziwej biedzie, spowodowanej np. bezrobociem. Nowe rozwiązania dotyczą tylko tych rodziców, co do których - z ustaleń postępowania - będzie wynikać, że stać ich na płacenie alimentów, ale uchylają się od tego obowiązku z przyczyn niedających się zaakceptować moralnie ani społecznie. Nowe przepisy obejmą przy tym tylko te sytuacje, które będą miały miejsce już po wejściu w życie ustawy. 
 
Szczegóły w komunikacie prasowym:

Współpraca