Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Cel - ogólnopolska kampania społeczna

czwartek, 16, marzec 2017

MILION DZIECI W POLSCE NIE OTRZYMUJE ZASĄDZONYCH PRAWOMOCNYMI WYROKAMI ALIMENTÓW.

Tutaj możesz wesprzeć nasze działania:

pomagam.pl

Stowarzyszenie  Poprawy Spraw Alimentacyjnych "DLA NASZYCH DZIECI" od dwóch lat skutecznie działa na rzecz wprowadzenia zmian w prawodawstwie polskim dotyczących zjawiska niealimentacji. Stowarzyszenie jako strona społeczna jest członkiem Zespołu do spraw alimentów, który został powołany przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka. Widzimy konieczność przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej uświadamiającej czym i dla kogo są alimenty. Jaki wpływ na dziecko ma unikanie ponoszenia odpowiedzialności za nie. Kogo krzywdzi osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie robiąc tego. Kim jest grupa wspierająca dłużnika i jaki ma wpływ na życie dziecka.

Potrzebujemy Państwa pomocy w tych działaniach. Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci" tworzy grupa samodzielnych rodziców. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. Finansujemy się sami, ze składek członkowskich oraz darowizn.

Każda wpłata się liczy. Nawet ta najdrobniejsza... i za każdą złotówkę serdecznie dziękujemy!

 

 

Współpraca