Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Informator o infoliniach, telefonach i organizacjach pomocowych

niedziela, 05, luty 2017

Pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich została opracowana publikacja, która zawiera dane teleadresowe oraz najważniejsze informacje na temat kilkudziesięciu urzędów, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Misją wszystkich tych podmiotów jest udzielanie informacji oraz pomocy obywatelom w bardzo różnych aspektach życia: od informacji związanych z prawami człowieka i bezpłatnymi poradami prawnymi, poprzez informację o prawach pacjentów, konsumentów i dzieci, po pomoc dla ofiar przemocy czy wsparcie osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci" również mogło uczestniczyć w tworzeniu tej niezwykle potrzebnej publikacji.

Większość z wyszczególnionych w Informatorze podmiotów współpracuje ze sobą w ramach Koalicji Infolinii działającej pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pobierz Informator

Informator jest prawdopodobnie jedyną tego typu publikacją w Polsce, dostępną także w formie pdf i ebooka. Wersja elektroniczna będzie aktualizowana na bieżąco, zaś wersja papierowa drukowana raz w roku. Koalicja infolinii to nieformalna grupa pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, w ramach której współpracują ze sobą przedstawiciele urzędów, instytucji oraz organizacji pozarządowych, które udzielają wsparcia obywatelom poprzez infolinie, telefony pomocowe lub podczas spotkań bezpośrednich lub on-line. Do Koalicji należy już 25 podmiotów.

Rzecznik Praw Obywatelskich - informacje

Współpraca