Czy skuteczna egzekucja alimentów będzie możliwa?

czwartek, 29, grudzień 2016

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2016 r. zaakceptowała projekt zmian Kodeksu Karnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Znacząco zmieni się treść artykułu 209, z którego zostanie wykreślone

sformułowanie "uporczywe uchylanie się". Pozwalało ono w wielu przypadkach na omijaniu przepisów i było dowolnie interpretowane. Wystarczyło, że osoba zobowiązana do płacenia alimentów raz na jakiś czas wykazywała się dobrą wolą i przekazywała niewielką sumę na rzecz swojego dziecka by w świetle prawa uniknąć odpowiedzialności. Zostanie natomiast wprowadzone obiektywne kryterium równowartości trzech świadczeń okresowych. Pozwoli to uniknąć dowolności w interpretacji, na czym polega „uporczywość” w niepłaceniu alimentów.

"To nie kara jest celem, celem jest to, aby dziecko miało utrzymanie i było wspierane przez rodziców" – zaznacza Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. "Dlatego Ministerstwo proponuje rozwiązanie nadzwyczajne, którego do tej pory nie było – gwarancję dla rodzica, że nie będzie podlegał żadnym sankcjom karnym, jeżeli wezwany przez prokuratora, pouczony o konsekwencjach nie wywiązywania się z obowiązków alimentacyjnych, zdecyduje się kwotę zaległości w całości uiścić. Wówczas odpowiedzialności karnej podlegać nie będzie."

 

Więcej o szczegółów znajdziecie w poniższym linku:

Informacja Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 29.12.2016 r.