Stowarzyszenie "Dla Naszych Dzieci"                       pomóż jak potrafisz...                             

 

Piąte posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Alimentów

środa, 23, listopad 2016

W dniu 17 listopada 2016 r. odbyło się piąte już posiedzenie Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów, w którym Stowarzyszenie Dla Naszych Dzieci bierze czynny udział. Przypominamy, że powołanie tego Zespołu to wspólna inicjatywa Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Tak jak w poprzednich posiedzeniach taki i teraz

udział w posiedzeniu wzięły przedstawicielki Stowarzyszenia Dla Naszych Dzieci.

Oto telegraficzna relacja z tego  spotkania:
"Obaj Rzecznicy wysłali już ponad 30 wystąpień do różnych ministerstw (głównie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Niestety na część w ogóle nie odpowiedziano, na inne - np. dwa wystąpienia w sprawie zniesienia lub podwyższenia progu dochodowego do Funduszu Alimentacyjnego odpowiedziano negatywnie.
Niezależnie - i to jest dobra wiadomość - trwają prace w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie jest pomysł nowelizacji 209 KK. Projekt ten zakłada, że paragrafy o uchylaniu się od płacenia i niemożności zaspokojenia potrzeb będą rozłączne. W praktyce oznaczać to będzie, że wystarczy, że zobowiązany do alimentacji ma zaległości w wysokości 3 miesięcznych alimentów i to już jest podstawą do działania. Może jednak uniknąć wymierzenia kary, jeśli zapłaci wszystkie zaległości po pierwszym przesłuchaniu (chodzi o to, żeby dłużnicy płacili a nie szli do więzienia). Wnioskujemy zatem, że Ministerstwo Sprawiedliwości słucha jednak uwag i spostrzeżeń  Stowarzyszenia."

Zachęcamy do przeczytania krótkiego podsumowania:

Przeczytaj artykuł

Współpraca